Netwerk van bankkantoren

BNP Paribas FortisBNP Paribas Fortis

VINCI Facilities heeft via haar mobiele teams, de expertise opgebouwd om het technisch beheer en het onderhoud uit te voeren op de HVAC, sanitair en elektriciteits installaties van een netwerk aan bankkantoren, en dit gespreid over gans België. Ook kleine verbeterwerken en renovaties van volledige installaties worden door deze teams  behartigd.

Netwerk van bankkantoren

    Het organisatiemodel van VINCI Facilities is uitermate geschikt voor de organisatie van het technisch beheer over een groot aantal gebouwen. Inderdaad VINCI Facilities staat door zijn regionale structuur dicht bij de lokale klant, en terzelfdertijd op strategisch en tactisch niveau dicht bij de centrale aansturing van zijn klanten.

    Voor dit type activiteit wordt de regionale organisatie transversaal ondersteund en functioneel geleid. Dit om er voor te zorgen dat er voldaan wordt aan alle specifieke vereisten van de samenwerking. Dit zeer zeker op operationeel vlak maar ook op vlak van monitoring van SLA’s, communicatie en rapportering op verschillende niveau’s.

    Meer bepaald wordt er een vertegenwoordiger van VINCI Facilities aangeduid als het aanspreekpunt voor de klant, hij vertegenwoordigt alle regionale managers. Elke regionale vestiging is verantwoordelijk voor het naleven van de contractuele overeenkomst met de klant voor de kantoren die binnen zijn regio gevestigd zijn. Het technisch beheer, Het preventief onderhoud, de reactiviteit op de interventies, en de kennis van de gebouwen wordt geborgd via een hoge mate van loyaliteit van de technici. Op deze manier kan VINCI Facilities voor continuïteit zorgen  in de effectiviteit van de overeenkomst. 

    Onze technici zijn gekwalificeerd voor de taken die zij behartigen en zijn uitgerust met de nodige tools bij het uitvoeren van hun functie.