De waarden van de groep VINCI uitdragen

Les valeurs de VINCI Facilities
 • Binnen VINCI Energies, draagt VINCI Facilities kernwaarden uit zoals solidariteit, vertrouwen, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Vanuit hun diepe wortels voeden deze waarden onze dienstverleningscultuur en ons managementmodel met als ultieme doelstelling de klanttevredenheid, rekening houdend met het sociale en ecologische engagement van de groep.

Onze waarden

  Een team met een hart voor dienstverlening

  Vakmanschap, zin voor dienstverlening en veiligheid zijn de drie belangrijke pijlers van het professionalisme bij VINCI Facilities. Onze werknemers zijn gedreven dienstverleners en uiten dit in elke stap van hun interventies en contacten met de klanten en de gebruikers: ze gaan nooit een gesprek uit de weg, hebben steeds een luisterend oor, begrijpen hun behoeften en verwachtingen, informeren over de ondernomen acties en laten steeds een positieve indruk achter.

  De veiligheid van onze werknemers: een voortdurende bekommernis

  Wij zijn van mening dat ongevallen niet onvermijdelijk zijn en dat ze voorkomen kunnen worden door preventie, een voortdurende sensibilisering van onze ploegen en de betrokkenheid van elke werknemer. Wij voeren een integraal veiligheidsbeleid met als enige doelstelling een 100% ongeval-vrije onderneming te zijn.

  Loyaliteit ten opzichte van onze onderaannemers en leveranciers

  De VINCI groep streeft naar openheid en dialoog met alle belanghebbenden en heeft dit nog eens bevestigd in haar Relatie Charter voor onderaannemers, waarin het belang van een loyale samenwerking met onderaannemers en leveranciers benadrukt wordt. Voor ons betekent dit de sleutel tot het succes van onze projecten.

  5 waarden die we dagelijks uitdragen

  • Vertrouwen: de sfeer waarin we wensen samen te werken.
  • Onafhankelijkheid: de ruimte voor vrijheid en initiatief die aan elk Business Unit en aan elke werknemer de mogelijkheid biedt om zijn talenten tot uiting te laten komen.
  • Verantwoordelijkheid: het succes van de groep VINCI berust op het vermogen van iedereen om zijn deel van de verantwoordelijkheid te herkennen, op zich te nemen en tot een goed einde te brengen, en dit op alle niveaus van de organisatie.
  • Ondernemerschap: aan alle werknemers de mogelijkheden bieden om te ondernemen zodat ze zich kunnen uitleven en doorgroeien in hun werk, zin hebben om voor zichzelf en het bedrijf iets te bereiken en zich in te zetten voor de klanten.
  • Solidariteit: het delen van kennis en middelen met elkaar en de mogelijkheid om zich te engageren binnen het maatschappelijk middenveld, voor verenigingen en in het kader van stichtingen en organisaties die door de groep VINCI ondersteund worden.