Een duurzame ondersteuning tijdens elke fase

Zorg dragen voor een gebouw en tegelijk rekening houden met het milieu betekent dat er gedacht wordt aan de levensduur en dat er geanticipeerd wordt op een duurzaam behoud van het gebouw.

Levenscyclus van gebouwen

  Dankzij onze ervaring met publiek-private partnerschappen kunnen we vastgoedprojecten gedurende een lange termijn beheren en opvolgen, van de bouw tot en met het onderhoud. Wij ondersteunen u vanaf de studie- en ontwerpfase alsook in de opvolging van de werf om oplossingen te kunnen bieden die perfect aansluiten bij uw behoeften, steeds met het oog op een rationeel beheer van de stroom van investeringen en de duurzaamheid van de installaties.

  Wij zijn aanwezig in elke fase

  STUDIE- EN ONTWERPFASE

  Door aanwezig te zijn vanaf de studiefase van een project kunnen we de omvang van de exploitatie en het onderhoud van het gebouw beter inschatten. VINCI Facilities speelt een belangrijke adviserende rol om u de meest efficiënte exploitatieoplossingen te kunnen voorstellen, om de totale kosten voor het onderhoud te berekenen en om zich op deze basis te kunnen engageren in navolging van de PPP (publiek-private partnerschappen). 

  OPVOLGING VAN DE WERF

  We volgen de verschillen van de werven op en meten hun impact op de exploitatie: de tijd die besteed werd aan het onderhoud, de beschikbaarheid van de uitrusting, de duurzaamheid van de installatie ten opzichte van het oorspronkelijke project, enz.

  OPSTART VAN DE EXPLOITATIE / MANAGEMENT VAN HET GEBOUW

  Wij zijn aanwezig op alle vergaderingen, vanaf de voorbereidingswerken tot aan de oplevering van de werken, evenals bij de ingebruikname van het gebouw met inbegrip van het testen van de installatie, de doorslag van de GTC-punten, enz.

  EXPLOITATIE

  We werken een meerjarenwerk- en investeringsplan uit, dat we in de loop van het contract voortdurend herzien door voor elke aanpassing aan de installatie de positieve of negatieve effecten te bestuderen, zodat we kunnen kiezen voor oplossingen die het gebouw het beste valoriseren.

  Naleving van de regelgeving

  Omdat het niet naleven van de regelgeving kan leiden tot een snellere veroudering van een gebouw, hebben we onze aandacht voor de regelgeving op scherp gezet. We analyseren alle

  regelgevingsontwerpen met betrekking tot onze activiteiten en zoeken naar de beste oplossingen die we aan onze klanten kunnen voorstellen om te kunnen anticiperen op aanpassingen van de normen en om de investeringen te kunnen optimaliseren.

  Zoeken naar het evenwicht tussen energieprestatie en onderhoudskosten

  In het kader van onze contracten voor energieprestatie biedt VINCI Facilities technische oplossingen, waardoor de klant energie kan besparen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om installaties voor te stellen die het mogelijk maken om te besparen op de onderhoudskosten, zoals werkuren, prijs voor de onderdelen, enz. 

  contacteer ons