Een innovatie aanpak van onze medewerkers om aan uw behoeften te voorzien

We zijn voortdurend op zoek naar innoverende technieken om een optimaal beheer van uw contract te kunnen verzekeren en u de meest recente ontwikkelingen van onze diensten te kunnen bieden. Het is belangrijk voor ons om de innovatiegeest binnen onze teams voortdurend te stimuleren, dit met het oog op een constant verbeteringsproces van onze diensten.

Innovaties

  Innoverende/differentiërende oplossingen om te anticiperen op de marktevolutie

  Om gericht te kunnen innoveren is een grondige kennis van de dagelijkse behoeften van onze klanten vereist. Door de klant centraal te plaatsen bij het zoeken naar de beste oplossingen, bevorderen we de dialoog tussen de klant en alle betrokken werknemers van VINCI Facilities.

  Door deel uit te maken van de VINCI groep, kunnen we in samenwerking met VINCI Construction en VINCI Energies over de grenzen van ons vak heen, innoverende totaaloplossingen bieden die gerelateerd zijn aan de levenscyclus van het gebouw en de milieu-impact.

  Krachtige professionele tools ontwerpen

  Voldoen aan de eisen van ons vak dankzij gespecialiseerde tools

  Een toegewijd Business team werkt dag in dag uit aan de verbetering van de professionele tools van VINCI Facilities (CMMS, klantenportaal, mobiliteit-tools, …).

  Op die manier kunt u gegarandeerd genieten van:

  • De snelle overname van een nieuwe site, gevolgd door een continue dienstverlening.
  • Een interventie binnen de kortst mogelijke tijd door onze dichtstbijzijnde technicus die beschikt over de nodige vaardigheden voor de betreffende interventie.
  • Real time opvolging van de interventieaanvragen en hun oplossingen.
  • Een uitgebreide rapportage per site of per sitegroep binnen de gewenste regio, om ons zo goed mogelijk aan de behoeften van uw organisatie te kunnen aanpassen.

  EEN KLANTENPORTAAL MET DIENSTEN EN RAPPORTAGE TOOL

  Dankzij ons online dienstenplatform hebben de klanten van VINCI Facilities en de gebruikers van de sites toegang tot een brede waaier van diensten en kunnen ze informatie delen vanuit eender welke computer die aangesloten is op het internet om interventies aan te vragen. Op aanvraag kunnen maandelijkse rapporten van zowel standaard als gepersonaliseerde activiteiten via deze portaal opgevraagd en afgedrukt worden.

  DE CMMS-TOOL OM UW INSTALLATIES EN DE PLANNING VAN DE INTERVENTIES TE BEHEREN

  Het CMMS (Computergestuurd onderhoudssysteem) zorgt voor een gedetailleerde controle en opvolging van de installaties van onze klanten en helpt ons om de preventieve en reglementaire interventies te plannen, maar ook om corrigerende maatregelen uit te voeren.

  De innovatie op het terrein aanwenden om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van onze klanten

  De collectieve innovatie

  Onze knowhow delen, onze best practices uitwisselen en samen nieuwe oplossingen uitwerken zijn de basisprincipes van ons netwerk van business units. De denktanks en de clubs die we opgericht hebben, zetten ons aan tot reflectie, actie en vooruitgang zodat we nog betere diensten en oplossingen kunnen aanbieden. Ze zijn samengesteld uit medewerkers afkomstig uit de verschillende business units van de Groep.

  De VINCI Innovation Award: een voortdurende verbetering ondersteund door al onze medewerkers

  VINCI ontwikkelt haar innovatiepotentieel door de concrete initiatieven op het terrein van de business units en van haar teams te stimuleren. De VINCI Innovation Award staat open voor alle werknemers en beloont alle beproefde innovaties die een vooruitgang kunnen betekenen voor de Groep, niet alleen vanuit een technologisch oogpunt maar ook op het vlak van veiligheid, duurzame ontwikkeling en arbeidsomstandigheden.

  Dankzij de inzet van onze medewerkers, zorgt de VINCI Innovation Award voor een echte kweekplaats van oplossingen die een antwoord kunnen bieden aan diverse soorten problemen op het terrein zoals on-site communicatie, veiligheid, werkmethodes, enz.

  Aan de laatste VINCI Innovation Award hebben zowat 5300 medewerkers deelgenomen.

  contacteer ons