Faceo Belgium

    Het gevoerde beleid van Faceo Belgium  heeft tot doel een optimale servicekwaliteit te leveren, zodat onze klanten ons als hun vaste partner beschouwen, zowel voor de uitvoering van projecten als voor de dienstverlening.
    Dankzij dit beleid kunnen we voortdurend in een bevoorrechte positie werken.

    U legt de focus op uw core business, wij zorgen voor het dagelijks beheer van uw gebouw.

    Naast klanttevredenheid streven we naar een veilige en efficiënte bedrijfsvoering, als onderdeel van een continu verbeterproces van onze gehele organisatie. Tevens willen we uitmunten in de zorg voor kwaliteit, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden door te werken aan een voortdurende verbetering van onze vakbekwaamheid, onze kennis over de noden van onze klanten en onze prestaties op dit vlak.

    Onze hoofdzetel is gevestigd te Brussel in Tour & Taxis.