Samen met VINCI Facilities streven naar "nul ongevallen"

De aandacht voor de veiligheid van onze werknemers is één van onze kernwaarden. We zijn er vandaag steeds meer van overtuigd dat ongevallen wel degelijk vermeden kunnen worden door hoog in te zetten op preventie, sensibilisering van onze teams en individuele betrokkenheid. Dag in dag uit voeren we een actief veiligheidsbeleid om onze ultieme doelstelling te kunnen bereiken: "een 100% ongeval-vrije onderneming".

  Bij VINCI Energies streven we allen samen naar hetzelfde doel: “nul ongevallen” of simpelweg nul ongevallen in onze business units, bij onze klanten, op onze werven, maar ook nul ongevallen in het verkeer.

  Om deze doelstelling te kunnen bereiken heeft VINCI Facilities zich geëngageerd in een totale veiligheidsaanpak. Deze aanpak start met een dagelijkse preventie bij al onze werknemers in overeenstemming met onze veiligheidsverbintenissen.

  6 verbintenissen voor een totale veiligheid                                     

  • Beoordeel de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van elke werkplek en werkomgeving en zorg voor een veiligheidsplan in functie van elke specifieke werf.
  • Organiseer regelmatig Toolbox bijeenkomsten, bespreek de preventiemogelijkheden om ongelukken te voorkomen en deel voorbeelden van ‘goede praktijken’ met elkaar.
  • Voer regelmatig veiligheidsinspecties uit op onze werven en houdt de hele hiërarchische lijn nauwgezet op de hoogte.
  • Analyseer alle gevaarlijke situaties, ongevallen en bijna-ongevallen, om te voorkomen dat deze zich opnieuw zouden voordoen met onze werknemers en onderaannemers. De rapportering van gevaarlijke situaties gebeurt via onze “Time-Out” boekjes.
  • Zorg ervoor dat iedereen over de nodige opleiding en kwalificaties beschikt om zijn opdrachten in alle veiligheid te kunnen uitvoeren en dat iedereen bij zijn aankomst het gepaste veiligheidsonthaal genoten heeft.
  • Communiceer regelmatig met alle werknemers en preventie-instanties over het belang van gezondheid en veiligheid op het werk via nieuwsbrieven, communicatie met het CPBW, het magazine en interne nota’s, enz. 

  Alle spelers binnen een totaal veiligheidsbeleid

  Alle managers werden aangesproken zodat elk Business Unit deze verbintenissen concreet zou uitwerken en de nodige middelen ervoor ter beschikking zou stellen.

  Alle werknemers hebben zich ingezet in het kader van de Safety Day, een dag gewijd aan de veiligheid bij VINCI Energies waarop iedereen extra aandacht heeft besteed aan de risico’s en de gevaarlijke situaties voor zichzelf, zijn collega’s en onderaannemers.

  Veiligheid begint uiteraard bij de toepassing van preventieregels, maar indien er zich toch nog gevaarlijke situaties zouden voordoen met bijna-ongevallen, dient het management onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden zodat de veiligheidsmaatregelen volgens de noden aangepast kunnen worden.