Innovaties

Innoveren om zich voortdurend aan te passen aan de evolutie van werkruimtes en hun eindgebruikers

In de vastgoedsector is een transformatie aan de gang om bedrijven te helpen en te bieden wat ze nodig hebben om efficiënter, aantrekkelijker en flexibeler te worden.

De nieuwe generaties die aankomen in de arbeidswereld, schudden traditionele werkpatronen op en stellen nieuwe uitdagingen op het gebied van personeelsmobiliteit. Na het telewerken, maken co-werken en het flex office-concept ook deel uit vandeze nieuwe modes. Gedreven door digitale technologie waarmee we vanaf elke locatie kunnen inloggen op onze digitale werkruimten.

Comfort en tevredenheid van de eindgebruikers, optimaal gebruik maken van de beschikbare m² en energie efficientie vormen de kern van onze dienstverlening.

Met onze flexibele organisatiestructuur kunnen we beantwoorden aan deze vraag door deze innovaties te testen op de werkvloer. Hiervoor werken we samen met onze klanten, partners en startups.

Deze experimenten hebben geleid tot talrijke partnerschappen tussen VINCI Facilities en geselecteerde startups. Verschillende van hen hebben de mogelijkheid gehad om te profiteren van de steun van VINCI Facilities. Ze kunnen ook worden getest op de Factory-site, een unieke experimentele site van VINCI Energies in Parijs.

Het digitale stimuleert innovatie : BIM, connected objects, smart buildings

VINCI Facilities, een belangrijke speler van facilitaire diensten voor gebouwen, streeft naar een digitale transformatie van haar activiteiten om de slimme gebouwen van morgen te bedienen. Vandaag is deze digitale focus duidelijk zichtbaar in de creatie van een FM IT-architectuur die heeft geleid tot de ontwikkeling van een Hypervision-oplossing en nieuwe functies in BIM (building information modeling).

Het gebruik van steeds flexibelere gebouwen zal centraal staan voor Facility Management van morgen, en de tevredenheid van de eindgebruiker zal centraal staan. Tegelijkertijd zorgen de hoge verwachtingen van Smart Buildings ervoor dat facility management de kern vormt van uitdagingen op het gebied van het milieu, optimalisatie van de m², technische en energieprestaties en de kwaliteit van de werkomgeving, één van de sleutels tot het welzijn op het werk. VINCI Facilities maakt gebruik van digitale technologieën om deze uitdagingen aan te gaan om nieuwe oplossingen en diensten aan te bieden.

Voortdurend nieuwe diensten met een hoge toegevoegde waarde ontwikkelen om het welzijn van uw eindgebruikers en uw bedrijfsimago te verbeteren

Omdat enkel het digitale niet genoeg is, plaatsen we de mens centraal in onze aanpak. Onze medewerkers staan voortdurend in contact met uw eindgebruikers om aan hun behoeften te voldoen en nieuwe diensten aan te bieden.

VINCI Facilities is een pionier op het gebied van corporate hospitality management, zij biedt haar klanten een uitstekende service op basis van hotel-standaard service. De kernmissie van onze hospitality managers is om het welzijn van uw eindgebruikers te verbeteren, een community te creëren en te onderhouden. Ze doen dit door op te treden als de drijvende kracht om nieuwe diensten voor te stellen, gericht op het welzijn en de prestaties van uw personeel en de voortdurende verbeteringen van de procedures op uw site.

VINCI Facilities is een actief lid van de start-up incubator Immowell-Lab, dat de meest innovatieve start-ups ondersteunt bij het welzijn van de eindgebuikers in vastgoed. We testen innovaties via onze laboratoria en partnerships en delen ze met onze teams om nieuwe diensten aan te bieden.

Contacteer ons

Uw core business en eindgebruikers staan centraal in onze dienstverlening