VEILIGHEID

Veiligheid en preventie op het werk: ons streven naar een ongeval vrije werkomgeving

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. VINCI Energies streeft naar een veilige werkomgeving.

 

Ons engagement voor de veiligheid op het werk wordt op alle niveaus ondersteund door het management. Tegen die achtergrond worden de veiligheidsprestaties van onze business units nauwlettend opgevolgd en laten wij alle werknemers beleidsmatig bewustmakingstrainingen rond veiligheid volgen.

Het is van essentieel belang dat alle medewerkers zich achter die aanpak scharen en het streven naar veiligheid tot een tweede natuur maken. Op gedragingen gebaseerde veiligheidsmethoden kunnen de frequentie en de ernst van ongevallen op het werk verder terugdringen.

Veiligheid op het werk: de aanpak van VINCI Energies

In de praktijk werden diverse actieplannen opgesteld om de nagestreefde “ongeval vrije werkomgeving” te bereiken:

  • een programma om nieuwkomers te verwelkomen op onze werkplaatsen
  • gepersonaliseerde begeleiding van nieuwe en tijdelijke krachten en van onderaannemers
  • bewustmaking om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te bevorderen
  • risicobeoordeling
  • specifieke opleidingsprogramma’s aan de VINCI Energies Academy
  • communicatieprogramma’s om te informeren, de dialoog aan te gaan en uitwisselingen van beste praktijken aan te moedigen: e-learning programma rond asbest, Safety Challenge-acties, awareness-dagen om spier- en skeletaandoeningen te voorkomen en het veiligheidsprogramma “Zoe” om preventieve acties te ondersteunen via een fictief personage dat onze veiligheidsboodschappen belichaamt

Contacteer ons

Uw core business en eindgebruikers staan centraal in onze dienstverlening.