Onze waarden

De waarden van VINCI Facilities

De waarden en de principes van VINCI Facilities

Binnen de groep VINCI Energies staat VINCI Facilities voor solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Deze diep ingebedde waarden voeden zich met ons servicegedreven cultuur- en managementmodel. Ons doel is om klanten tevreden te stellen met respect voor de sociale en milieuverplichting van de groep.

5 waarden die ons dagelijks dragen

 • Autonomie

  Autonomie

  Door elke werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatief te nemen, creëren we een constante ontwikkeling van onze talenten. De business units bepalen hun eigen ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd deze te implementeren conform de groepscultuur. Deze autonomie versterkt ons vermogen om snel en creatief te reageren en dit in rechtstreeks contact met de klant.

 • Verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijkheid

  Ons succes hangt af van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze mensen op ieder niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn projecten, collega’s, klanten en business unit.

 • Ondernemerschap

  Ondernemerschap

  Wij laten onze mensen de ruimte om initiatief te nemen, risico’s in te schat¬ten, kansen te zien en te benutten. Dit zorgt ervoor dat we kunnen innoveren in onze projecten.

 • Vertrouwen

  Vertrouwen

  Vertrouwen wordt gegeven, verdiend, beloond, en het laat mensen toe om samen te werken, wetende dat ze op elkaar kunnen rekenen.

 • Solidariteit

  Solidariteit

  Solidariteit is meer dan een principe. Het is een realiteit binnen ons netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen de groep, waardoor onze efficiëntie verhoogt en we snel kunnen handelen.
  De solidariteit wordt ook aangetoond door het betrekken van medewerkers in de samenleving. Zij kunnen zich namelijk samen met het Fonds VINCI inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Teams die servicegericht werken

Onze waarden zijn afgestemd op onze servicecultuur en ons managementmodel, met als doel klanttevredenheid met respect voor de maatschappelijke en ecologische betrokkenheid van de groep.

De veiligheid van onze medewerkers: een dagelijkse zorg

 

 

Onze inzet voor veiligheid op de werkvloerwordt ondersteund door het management op alle niveaus. We houden de veiligheidsdossiers van onze Business Units nauwlettend in het oog en bieden veiligheidstrainingsprogramma’s voor al onze medewerkers.

Het is essentieel voor ons allen om in deze aanpak samen te werken, zodat het nadenken over veiligheid een tweede natuur wordt. Het uitkijken voor risicogedrag kan de frequentie en ernst van ongevallen op de werkplek verminderen.

Contacteer ons

Uw core business en eindgebruikers staan centraal in onze dienstverlening